slider 1 slider 2
หลักสูตรมาใหม่
 
เส้นทางสู่ความฝัน

เส้นทางสู่ความฝัน

Recipe To Dream

05 ชั่วโมง 11 นาที 35 วินาที
หลายคนค้นหาความฝันของตนเองยังไม่เจอ หลายคนมีความฝันแต่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรให้ฝันเป็นจริง คนจำนวนมากจึงใช้ชีวิตไปวันๆแล้วแต่ดวงช...
หลักสูตรร่ำรวยได้ด้วยการทำการตลาดยุคใหม่

หลักสูตรร่ำรวยได้ด้วยการทำการตลาดยุคใหม่

Innovating Your Marketing

03 ชั่วโมง 24 นาที 27 วินาที
การตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่ ในยุคใหม่ จำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้การตลาดรุ่นใหม่ จึงจะสามารถสร้างกำไรให้กับธุรกิจได้ดี และสร้างแบ...
หลักสูตรร่ำรวยได้ด้วยสินค้าและบริการยุคใหม่

หลักสูตรร่ำรวยได้ด้วยสินค้าและบริการยุคใหม่

Innovating Your Product & Service

03 ชั่วโมง 48 นาที 45 วินาที
สินค้าและบริการที่ทำตามกันมาระยะหนึ่งจะไม่เกิดความแตกต่าง ทำให้ไปมุ่งลดราคาแข่งกันจนกำไรแทบจะไม่เหลือ จนต้องลดแลกแจกแถม เก็บแต้มแลกข...
หลักสูตรร่ำรวยได้ด้วยธุรกิจยุคใหม่

หลักสูตรร่ำรวยได้ด้วยธุรกิจยุคใหม่

Innovating Your Business

05 ชั่วโมง 34 นาที 49 วินาที
ธุรกิจใดๆก็ตามเมื่อทำมาระยะหนึ่ง ก็จะเกิดการเลียนแบบจนธุรกิจนั้นไม่เกิดความแตกต่าง กลายเป็นสงครามราคาไปในที่สุด ทำกำไรน้อยลงจนต้องเล...
 
 
หลักสูตรเทคนิคการบริหารอย่างไรให้ได้ใจเจ้านาย

หลักสูตรเทคนิคการบริหารอย่างไรให้ได้ใจเจ้านาย

Managing Your Boss

04 ชั่วโมง 01 นาที 50 วินาที
ในทุกองค์กรมักมีปัญหาระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ซึ่งมักเกิดจากความต้องการ, ความเข้าใจ และความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน อันส่งผลต่อความสัมพัน...
หลักสูตรการสร้างแบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลก

หลักสูตรการสร้างแบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลก

Global Branding Creation

03 ชั่วโมง 39 นาที 03 วินาที
เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดโลกและตลาดAEC นี่จึงเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Global Business Fundamental ,Global Marketing Key Succe...
หลักสูตรเทคนิคการสร้างแบรนด์ง่าย ๆ แต่ได้ผล

หลักสูตรเทคนิคการสร้างแบรนด์ง่าย ๆ แต่ได้ผล

Instant Branding

04 ชั่วโมง 07 นาที 31 วินาที
การทำให้ลูกค้าซื้อนั้นต้องเริ่มจากการทำให้ลูกค้ารู้ว่าต้องซื้อใคร ทำไมต้องซื้อเรา ซึ่งนั่นคือความหมายที่แท้จริงของการสร้างแบรนด์...
หลักสูตรเทคนิคการบริหารคน

หลักสูตรเทคนิคการบริหารคน

Managing Your People

03 ชั่วโมง 41 นาที 29 วินาที
ในองค์กรต่างๆมีการวางแผนการทำงานเพื่อสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ โดยมีการวางกำลังคนและหน้าที่งานเพื่อให้สามารถดำเนินกระบวนการทางธุรก...
 
 
หลักสูตรปัจจัยสู่ความสำเร็จสู่ตลาดโลก

หลักสูตรปัจจัยสู่ความสำเร็จสู่ตลาดโลก

Global Marketing Key Success

02 ชั่วโมง 39 นาที 54 วินาที
ในการทำธุรกิจระดับโลกไปในหลากหลายประเทศต้องการการทำการตลาดที่ได้ผล คนในพื้นที่ต้องการ และสามารถสร้างความต้องการซื้อได้ ซึ่งการ...
หลักสูตรพื้นฐานการทำธุรกิจระดับโลก

หลักสูตรพื้นฐานการทำธุรกิจระดับโลก

Global Business Fundamental

04 ชั่วโมง 01 นาที 07 วินาที
เพราะในปัจจุบัน การทำธุรกิจไม่ได้ทำอยู่เพียงในประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นการค้าไร้พรมแดน ต่างประเทศก็สนใจในการขายสินค้าเข้ามาในประเ...
หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Systematic Problem Solving

02 ชั่วโมง 09 นาที 49 วินาที
“ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ” เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการใช้บริหารคุณภาพของสินค้าและบริการ เ...
หลักสูตรเทคนิคการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรเทคนิคการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

Strategic Decision Making

01 ชั่วโมง 34 นาที 38 วินาที
หน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชาในระดับผู้จัดการคือการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ซ...
 
 
หลักสูตรสิ่งที่ขาดไป ทำให้ไม่เติบโตต่อไป

หลักสูตรสิ่งที่ขาดไป ทำให้ไม่เติบโตต่อไป

The Missing Link

01 ชั่วโมง 45 นาที 04 วินาที
หลายคนได้เติบโตและก้าวหน้าในการทำงานมาระดับหนึ่ง แต่แล้วก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่เติบโตต่อไป ทำให้เริ่มใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้ตนเองได้มี...
หลักสูตรเทคนิคการทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

หลักสูตรเทคนิคการทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

Beyond The Finish Line

03 ชั่วโมง 56 นาที 12 วินาที
เพราะในทุกวันนี้มีคนที่อยู่ในโลกของความเบื่อหน่ายกับการทำงาน ไม่มีความกระตือรือร้น เริ่มเวียนวนกับคำว่าอยู่ไปวันๆ จำนวนไม่น้อย ทำให...
หลักสูตรเทคนิคการวางแผนการตลาด

หลักสูตรเทคนิคการวางแผนการตลาด

Instant Marketing

05 ชั่วโมง 06 นาที 24 วินาที
เพราะยอดขายและรายได้คงเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากแผนการตลาดที่ดี แต่หลายคนเข้าใจว่าแผนการตลาดที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยทฤษฎีการตลาดยากๆ ...
หลักสูตรยอดนิยม
 
หลักสูตรเทคนิคการขายที่ทำให้ลูกค้าสบายใจจะซื้อ

หลักสูตรเทคนิคการขายที่ทำให้ลูกค้าสบายใจจะซื้อ

Instant Sales

04 ชั่วโมง 59 นาที 12 วินาที
การเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องสามารถสร้างรายได้ที่ใครๆก็ต้องอิจฉา ทำอย่างไรให้เกิดยอดขาย ทำอย่างไรให้เกิดรายได้เหล่านั้น ซ...
เส้นทางสู่ความฝัน

เส้นทางสู่ความฝัน

Recipe To Dream

05 ชั่วโมง 11 นาที 35 วินาที
หลายคนค้นหาความฝันของตนเองยังไม่เจอ หลายคนมีความฝันแต่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรให้ฝันเป็นจริง คนจำนวนมากจึงใช้ชีวิตไปวันๆแล้วแต่ดวงช...
หลักสูตรเทคนิคการวางแผนการตลาด

หลักสูตรเทคนิคการวางแผนการตลาด

Instant Marketing

05 ชั่วโมง 06 นาที 24 วินาที
เพราะยอดขายและรายได้คงเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากแผนการตลาดที่ดี แต่หลายคนเข้าใจว่าแผนการตลาดที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยทฤษฎีการตลาดยากๆ ...
หลักสูตรเทคนิคการเลือกโครงการที่เป็นไปได้

หลักสูตรเทคนิคการเลือกโครงการที่เป็นไปได้

Project Feasibility and Selection

01 ชั่วโมง 53 นาที 08 วินาที
ในทุกองค์กรจะมีการสร้างแผนธุรกิจหรือแผนงานขึ้นมาอยู่เสมอ และมักใช้ความน่าสนใจในโครงการเป็นตัวตัดสินใจว่าโครงการไหนควรได้รับการสนับส...
 
 
หลักสูตรเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

หลักสูตรเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

Business Success Gateway

04 ชั่วโมง 01 นาที 38 วินาที
องค์กรที่ดำเนินธุรกิจจากความรู้สึกโดยปราศจากข้อมูลความเป็นจริง จะมีโอกาสล้มเหลวมากกว่า 80% ในเวลา 3 ปี ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเน...
หลักสูตรแผนที่กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจ

หลักสูตรแผนที่กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจ

Strategy Map to Success

05 ชั่วโมง 57 นาที 56 วินาที
ทุกองค์กรมีปัญหาว่า ทำไมแต่หน่วยงานทำงานไปคนละทิศคนละทาง, ทำไมธุรกิจไม่เติบโตอย่างที่วางแผนไว้, จะพัฒนาระบบบริหารจัดการส่วนไหนและอย...
หลักสูตรพื้นฐานการทำธุรกิจระดับโลก

หลักสูตรพื้นฐานการทำธุรกิจระดับโลก

Global Business Fundamental

04 ชั่วโมง 01 นาที 07 วินาที
เพราะในปัจจุบัน การทำธุรกิจไม่ได้ทำอยู่เพียงในประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นการค้าไร้พรมแดน ต่างประเทศก็สนใจในการขายสินค้าเข้ามาในประเ...
หลักสูตรเทคนิคการบริหารคน

หลักสูตรเทคนิคการบริหารคน

Managing Your People

03 ชั่วโมง 41 นาที 29 วินาที
ในองค์กรต่างๆมีการวางแผนการทำงานเพื่อสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ โดยมีการวางกำลังคนและหน้าที่งานเพื่อให้สามารถดำเนินกระบวนการทางธุรก...
 
 
หลักสูตรเทคนิคการวางแผนและบริหารโครงการง่าย ๆ แต่ได้ผล

หลักสูตรเทคนิคการวางแผนและบริหารโครงการง่าย ๆ แต่ได้ผล

Action Plan Management

04 ชั่วโมง 23 นาที 47 วินาที
ในทุกๆปี ทุกๆหน่วยงานจะมีการจัดทำ Action Plan พร้อมทั้งตั้งงบประมาณเพื่อให้เกิดโครงการที่สามารถสนับสนุนนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร แต...
หลักสูตรเทคนิคการขายและการตลาดแบบง่าย ๆ

หลักสูตรเทคนิคการขายและการตลาดแบบง่าย ๆ

Instant Wealth

05 ชั่วโมง 34 นาที 40 วินาที
เพื่อสร้างความมั่งคั่งนั้นการสรรหากลยุทธ์ที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจ สร้างรายได้ เพิ่มยอดขาย และนำเงินสดมาสู่องค์กรอย่างทันท่วงที เห...
หลักสูตรการนำเสนอให้ได้รับการยอมรับ

หลักสูตรการนำเสนอให้ได้รับการยอมรับ

Instant Presentation

03 ชั่วโมง 01 นาที 00 วินาที
เพราะหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ คือสร้างยอดขายและมีรายได้อย่างต่อเนื่องทำอย่างไรให้เกิดยอดขาย ทำอย่างไรให้เกิดรายได...
หลักสูตรการบริหารลูกค้าให้เกิดการซื้อซ้ำตลอดไป

หลักสูตรการบริหารลูกค้าให้เกิดการซื้อซ้ำตลอดไป

Lifetime Wealth

03 ชั่วโมง 52 นาที 27 วินาที
เพราะการสร้างลูกค้านั้นว่ายาก แต่การรักษาฐานลูกค้านั้นยากกว่า ทำให้หลายองค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จในการสร้างลูกค้าและสร้างรายได้ในช...
 
 
หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Systematic Problem Solving

02 ชั่วโมง 09 นาที 49 วินาที
“ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ” เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการใช้บริหารคุณภาพของสินค้าและบริการ เ...
หลักสูตรเทคนิคการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรเทคนิคการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

Strategic Decision Making

01 ชั่วโมง 34 นาที 38 วินาที
หน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชาในระดับผู้จัดการคือการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ซ...
หลักสูตรเทคนิคการทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

หลักสูตรเทคนิคการทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

Beyond The Finish Line

03 ชั่วโมง 56 นาที 12 วินาที
เพราะในทุกวันนี้มีคนที่อยู่ในโลกของความเบื่อหน่ายกับการทำงาน ไม่มีความกระตือรือร้น เริ่มเวียนวนกับคำว่าอยู่ไปวันๆ จำนวนไม่น้อย ทำให...
หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
 
หลักสูตรเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

หลักสูตรเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

Business Success Gateway

04 ชั่วโมง 01 นาที 38 วินาที
องค์กรที่ดำเนินธุรกิจจากความรู้สึกโดยปราศจากข้อมูลความเป็นจริง จะมีโอกาสล้มเหลวมากกว่า 80% ในเวลา 3 ปี ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเน...
หลักสูตรการนำเสนอให้ได้รับการยอมรับ

หลักสูตรการนำเสนอให้ได้รับการยอมรับ

Instant Presentation

03 ชั่วโมง 01 นาที 00 วินาที
เพราะหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ คือสร้างยอดขายและมีรายได้อย่างต่อเนื่องทำอย่างไรให้เกิดยอดขาย ทำอย่างไรให้เกิดรายได...
หลักสูตรเทคนิคการขายที่ทำให้ลูกค้าสบายใจจะซื้อ

หลักสูตรเทคนิคการขายที่ทำให้ลูกค้าสบายใจจะซื้อ

Instant Sales

04 ชั่วโมง 59 นาที 12 วินาที
การเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องสามารถสร้างรายได้ที่ใครๆก็ต้องอิจฉา ทำอย่างไรให้เกิดยอดขาย ทำอย่างไรให้เกิดรายได้เหล่านั้น ซ...
หลักสูตรแผนที่กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจ

หลักสูตรแผนที่กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจ

Strategy Map to Success

05 ชั่วโมง 57 นาที 56 วินาที
ทุกองค์กรมีปัญหาว่า ทำไมแต่หน่วยงานทำงานไปคนละทิศคนละทาง, ทำไมธุรกิจไม่เติบโตอย่างที่วางแผนไว้, จะพัฒนาระบบบริหารจัดการส่วนไหนและอย...
 
 
หลักสูตรเทคนิคการวางแผนการตลาด

หลักสูตรเทคนิคการวางแผนการตลาด

Instant Marketing

05 ชั่วโมง 06 นาที 24 วินาที
เพราะยอดขายและรายได้คงเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากแผนการตลาดที่ดี แต่หลายคนเข้าใจว่าแผนการตลาดที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยทฤษฎีการตลาดยากๆ ...
หลักสูตรเทคนิคการวางแผนและบริหารโครงการง่าย ๆ แต่ได้ผล

หลักสูตรเทคนิคการวางแผนและบริหารโครงการง่าย ๆ แต่ได้ผล

Action Plan Management

04 ชั่วโมง 23 นาที 47 วินาที
ในทุกๆปี ทุกๆหน่วยงานจะมีการจัดทำ Action Plan พร้อมทั้งตั้งงบประมาณเพื่อให้เกิดโครงการที่สามารถสนับสนุนนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร แต...
หลักสูตรการบริหารลูกค้าให้เกิดการซื้อซ้ำตลอดไป

หลักสูตรการบริหารลูกค้าให้เกิดการซื้อซ้ำตลอดไป

Lifetime Wealth

03 ชั่วโมง 52 นาที 27 วินาที
เพราะการสร้างลูกค้านั้นว่ายาก แต่การรักษาฐานลูกค้านั้นยากกว่า ทำให้หลายองค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จในการสร้างลูกค้าและสร้างรายได้ในช...
หลักสูตรเทคนิคการเลือกโครงการที่เป็นไปได้

หลักสูตรเทคนิคการเลือกโครงการที่เป็นไปได้

Project Feasibility and Selection

01 ชั่วโมง 53 นาที 08 วินาที
ในทุกองค์กรจะมีการสร้างแผนธุรกิจหรือแผนงานขึ้นมาอยู่เสมอ และมักใช้ความน่าสนใจในโครงการเป็นตัวตัดสินใจว่าโครงการไหนควรได้รับการสนับส...
 
 
หลักสูตรเทคนิคการขายและการตลาดแบบง่าย ๆ

หลักสูตรเทคนิคการขายและการตลาดแบบง่าย ๆ

Instant Wealth

05 ชั่วโมง 34 นาที 40 วินาที
เพื่อสร้างความมั่งคั่งนั้นการสรรหากลยุทธ์ที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจ สร้างรายได้ เพิ่มยอดขาย และนำเงินสดมาสู่องค์กรอย่างทันท่วงที เห...
หลักสูตรพื้นฐานการทำธุรกิจระดับโลก

หลักสูตรพื้นฐานการทำธุรกิจระดับโลก

Global Business Fundamental

04 ชั่วโมง 01 นาที 07 วินาที
เพราะในปัจจุบัน การทำธุรกิจไม่ได้ทำอยู่เพียงในประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นการค้าไร้พรมแดน ต่างประเทศก็สนใจในการขายสินค้าเข้ามาในประเ...
หลักสูตรปัจจัยสู่ความสำเร็จสู่ตลาดโลก

หลักสูตรปัจจัยสู่ความสำเร็จสู่ตลาดโลก

Global Marketing Key Success

02 ชั่วโมง 39 นาที 54 วินาที
ในการทำธุรกิจระดับโลกไปในหลากหลายประเทศต้องการการทำการตลาดที่ได้ผล คนในพื้นที่ต้องการ และสามารถสร้างความต้องการซื้อได้ ซึ่งการ...
หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Systematic Problem Solving

02 ชั่วโมง 09 นาที 49 วินาที
“ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ” เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการใช้บริหารคุณภาพของสินค้าและบริการ เ...
 
 
หลักสูตรเทคนิคการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรเทคนิคการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

Strategic Decision Making

01 ชั่วโมง 34 นาที 38 วินาที
หน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชาในระดับผู้จัดการคือการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ซ...
หลักสูตรเทคนิคการสร้างแบรนด์ง่าย ๆ แต่ได้ผล

หลักสูตรเทคนิคการสร้างแบรนด์ง่าย ๆ แต่ได้ผล

Instant Branding

04 ชั่วโมง 07 นาที 31 วินาที
การทำให้ลูกค้าซื้อนั้นต้องเริ่มจากการทำให้ลูกค้ารู้ว่าต้องซื้อใคร ทำไมต้องซื้อเรา ซึ่งนั่นคือความหมายที่แท้จริงของการสร้างแบรนด์...
หลักสูตรการสร้างแบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลก

หลักสูตรการสร้างแบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลก

Global Branding Creation

03 ชั่วโมง 39 นาที 03 วินาที
เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดโลกและตลาดAEC นี่จึงเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Global Business Fundamental ,Global Marketing Key Succe...
หลักสูตรร่ำรวยได้ด้วยธุรกิจยุคใหม่

หลักสูตรร่ำรวยได้ด้วยธุรกิจยุคใหม่

Innovating Your Business

05 ชั่วโมง 34 นาที 49 วินาที
ธุรกิจใดๆก็ตามเมื่อทำมาระยะหนึ่ง ก็จะเกิดการเลียนแบบจนธุรกิจนั้นไม่เกิดความแตกต่าง กลายเป็นสงครามราคาไปในที่สุด ทำกำไรน้อยลงจนต้องเล...
 
 
หลักสูตรร่ำรวยได้ด้วยสินค้าและบริการยุคใหม่

หลักสูตรร่ำรวยได้ด้วยสินค้าและบริการยุคใหม่

Innovating Your Product & Service

03 ชั่วโมง 48 นาที 45 วินาที
สินค้าและบริการที่ทำตามกันมาระยะหนึ่งจะไม่เกิดความแตกต่าง ทำให้ไปมุ่งลดราคาแข่งกันจนกำไรแทบจะไม่เหลือ จนต้องลดแลกแจกแถม เก็บแต้มแลกข...
หลักสูตรร่ำรวยได้ด้วยการทำการตลาดยุคใหม่

หลักสูตรร่ำรวยได้ด้วยการทำการตลาดยุคใหม่

Innovating Your Marketing

03 ชั่วโมง 24 นาที 27 วินาที
การตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่ ในยุคใหม่ จำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้การตลาดรุ่นใหม่ จึงจะสามารถสร้างกำไรให้กับธุรกิจได้ดี และสร้างแบ...
หลักสูตรพัฒนาตนเอง
 
หลักสูตรเทคนิคการทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

หลักสูตรเทคนิคการทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

Beyond The Finish Line

03 ชั่วโมง 56 นาที 12 วินาที
เพราะในทุกวันนี้มีคนที่อยู่ในโลกของความเบื่อหน่ายกับการทำงาน ไม่มีความกระตือรือร้น เริ่มเวียนวนกับคำว่าอยู่ไปวันๆ จำนวนไม่น้อย ทำให...
หลักสูตรสิ่งที่ขาดไป ทำให้ไม่เติบโตต่อไป

หลักสูตรสิ่งที่ขาดไป ทำให้ไม่เติบโตต่อไป

The Missing Link

01 ชั่วโมง 45 นาที 04 วินาที
หลายคนได้เติบโตและก้าวหน้าในการทำงานมาระดับหนึ่ง แต่แล้วก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่เติบโตต่อไป ทำให้เริ่มใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้ตนเองได้มี...
เส้นทางสู่ความฝัน

เส้นทางสู่ความฝัน

Recipe To Dream

05 ชั่วโมง 11 นาที 35 วินาที
หลายคนค้นหาความฝันของตนเองยังไม่เจอ หลายคนมีความฝันแต่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรให้ฝันเป็นจริง คนจำนวนมากจึงใช้ชีวิตไปวันๆแล้วแต่ดวงช...
หลักสูตรเทคนิคการบริหารคน

หลักสูตรเทคนิคการบริหารคน

Managing Your People

03 ชั่วโมง 41 นาที 29 วินาที
ในองค์กรต่างๆมีการวางแผนการทำงานเพื่อสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ โดยมีการวางกำลังคนและหน้าที่งานเพื่อให้สามารถดำเนินกระบวนการทางธุรก...
 
 
หลักสูตรเทคนิคการบริหารอย่างไรให้ได้ใจเจ้านาย

หลักสูตรเทคนิคการบริหารอย่างไรให้ได้ใจเจ้านาย

Managing Your Boss

04 ชั่วโมง 01 นาที 50 วินาที
ในทุกองค์กรมักมีปัญหาระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ซึ่งมักเกิดจากความต้องการ, ความเข้าใจ และความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน อันส่งผลต่อความสัมพัน...
ทีวีออนไลน์
 
Business Talk On Tour

Business Talk On Tour

รายการที่ ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ จะออกเดินทางไปตามจังหวัดต่าง ๆ  เพื่อไปดูธุรกิจที่น่าสนใจของที่นั่นคืออะไร และฟังความคิดเห็นของชุมชนว่าเป็นอย่างไร และที่สำคัญธุรกิจไหนที่น่าสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลของท่าน นำไปใช้ประโยชน์ในการลงทุน  รายการ Business Talk On Tour ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00-18.00 น. ทางสถานี Mcot 1 ช่อง True 84 , PSI 98 ,CTH 18 ,Sunbox 223, GmmZ 208
Business Talk

Business Talk

อีกหนึ่งรายการที่ไม่ควรพลาด หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังประกอบธุรกิจ หรือกำลังทำงานในองค์กร ซึ่งมีความต้องการแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ หรือต้องการแก้ไขปัญหาในการทำงานและธุรกิจ ดร.เอกฤทธิ์  เลี้ยงพาณิชย์ และ คุณมัณฑิณี อัครเสริญ จะมาพูดคุย ถกประเด็นแบบเบา ๆ สบาย ๆ ขำ ๆ ไม่เครียดแต่ได้รับสาระความรู้และเนื้อหาเรื่องการทำธุกริจ ที่สามารถนำไปใข้ได้ทันที    
Freestyle by Dr.Ek

Freestyle by Dr.Ek

ติดตามชมรายการดี ๆ ของดร.เอกฤทธิ์  เลี้ยงพาณิชย์ ที่จะมาบอกเกร็ดความรู้สั้น ๆ เพื่อสร้างชีวิตและธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นให้เกร็ดความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาตนเอง ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ไม่ใข่แค่ทฤษฎีเพื่อรู้ไว้ใช่ว่า แต่ต้องนำไปใช้งานได้จริง ๆ กับรูปแบบการเล่าแบบสบาย ๆ ไม่เครียดแต่ได้รับสาระครบครัน เหมาะกับนักธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ หรือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจและตนเอง เพียง 15 นาทีต่อวัน คุณก็สามารถนำไปใช้ได้ทันที
People Talk

People Talk

รายการที่้เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ รวมถึงฝ่าย HR ไม่ควรพลาด หากคุณเป็นอีกคนที่กำลังมองหาวิธีการพัฒนาคนเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร โดยสามารถนำไปใช้ได้ทันที นำโดยพิธีกร ดร.เอกฤทธิ์  เลี้ยงพาณิชย์ และอจ.บวรนันท์ ทองกัลยา จะมาพูดคุย สนุกๆ พร้อมความรู้เกี่ยวกับการบริหารคนและพัฒนาองค์กรและตอบปัญหาคาใจ หรือสามารถรับชมได้ที่ สถานี MCOT 1 ( True 98 , PSI 98 ) ทุกวันพุธ เวลา 22.00 - 23.00  น.  
 
 
Trainer Talk

Trainer Talk

หากคุณเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าของกิจการ หรือทั่วไปที่ต้องการหาคอร์สที่จะจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กร หรือให้กับตัวเอง แต่มักจะพบกับหลักสูตรและวิทยากรเดิม ๆ จึงไม่กล้าเปลี่ยนเพราะไม่เคยได้เห็นสไตล์การสอน และความเชี่ยวชาญของวิทยากรแต่ละท่าน นี่เป็นอีกรายการ ที่ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ จะนำทุกท่านได้พบกับวิทยากรแต่ละท่าน โดยผ่านการพูดคุยสไตล์สบายๆ แต่มีเกร็ดความรู้ เนื้อหาสาระเพื่อนำมาพัฒนาตนเองและองค์กรได้ทันทีเมื่อดูจบ
Knock Knock Thailand

Knock Knock Thailand

Dr. Ekrit Liangpanich presents you intensive interviews with representatives from government sections and related public organizations and associations, focusing on useful information about investment in each industrial in Thailand as well as advice for foreign investors on making business alliance. 
Dekakeyo

Dekakeyo

休日に何をすればいい? ケーキとエーキとはバンコク周辺で 遊び場所+美味しいレストランを紹介します。 彼らと楽しく遊んで、美味しく食べて、 英語字幕付きの日本語番組「でかけよう」に。
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username : *
Password : *
Remember me :
X
เรียนออนไลน์
สมัครเรียนออนไลน์
ขอรหัสผ่านใหม่
Email : *
SEND
X
X