หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
หลักสูตร : หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ

การทำธุรกิจต้องมีทิศทาง มีแผน มีแนวคิดที่ชัดเจน จึงจะทำให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จและถ้าต้องการให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน จะต้องมีเทคนิคในการวางแผนกลยุทธ์ เทคนิคการวางแผนและทำการตลาด เทคนิคการขาย เทคนิคการผลิต เทคนิคการบริการ เทคนิคการบริหารจัดการ เทคนิคการบริหารการเงิน อย่างมืออาชีพ

 

หมวดพัฒนาธุรกิจ: การวางแผนและบริหารกลยุทธ์, Balanced Score Card, Key Performance Index, Action Plan, Value Chain Management, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ทิศทางธุรกิจ, การตลาด, การขาย, การบริหารจัดการ, การผลิต, การบริการ, การเงิน และทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ

รายการหลักสูตร หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
หลักสูตรการใช้การเงินสำหรับธุรกิจ 01 ชั่วโมง 50 นาที 28 วินาที
ในการดำเนินธุรกิจนั้น คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับสินค้าหรือบริการ รวมไปถึงการตลาดและการขาย แต่การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยการบริหารการเงินอย่างดี เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอในการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งใช้จ่ายกับการตลาดและการขาย เพื่อให้เจ้าของกิจการมีเงินเหลือไว้ใช้อย่างสุขสบาย...
จำนวนการเข้าชม 3,319 ครั้ง
หลักสูตรเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 04 ชั่วโมง 01 นาที 38 วินาที
องค์กรที่ดำเนินธุรกิจจากความรู้สึกโดยปราศจากข้อมูลความเป็นจริง จะมีโอกาสล้มเหลวมากกว่า 80% ในเวลา 3 ปี ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งการตัดสินใจจะดีไปไม่ได้เลย หากขาดการวิเคราะห์ที่ดี องค์กรชั้นนำในปัจจุบันได้ตระหนักถึงเหตุผลข้อนี้ดี จ...
จำนวนการเข้าชม 5,541 ครั้ง
หลักสูตรการนำเสนอให้ได้รับการยอมรับ 03 ชั่วโมง 01 นาที 00 วินาที
เพราะหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ คือสร้างยอดขายและมีรายได้อย่างต่อเนื่องทำอย่างไรให้เกิดยอดขาย ทำอย่างไรให้เกิดรายได้นั้นต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายจากสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสูงและความแตกต่างที่ชัดเจนเริ่มเป็นปัจจัยในการตัดสินใจในการซื้อ จะเกิดการขายไม่ได้หากไม่มีการนำเสนอที่โดนใจและทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อจึงทำให้การนำเสนอและการขา...
จำนวนการเข้าชม 4,779 ครั้ง
หลักสูตรเทคนิคการขายที่ทำให้ลูกค้าสบายใจจะซื้อ 04 ชั่วโมง 59 นาที 12 วินาที
การเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องสามารถสร้างรายได้ที่ใครๆก็ต้องอิจฉา ทำอย่างไรให้เกิดยอดขาย ทำอย่างไรให้เกิดรายได้เหล่านั้น ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายจากสภาพตลาดและคู่แข่งขันที่มากขึ้นทุกขณะ นี่คือหลักสูตรที่รวบรวมนำกุลยุทธ์เทคนิคการขายที่จะทำให้สามารถสร้างยอดขายและลดความผิดพลาดที่เกิดจากการขายแบบผิดๆ โดยมีเทคนิคดีๆที่คุณอาจไม่เคยรู้ม...
จำนวนการเข้าชม 10,256 ครั้ง
หลักสูตรแผนที่กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจ 05 ชั่วโมง 57 นาที 56 วินาที
ทุกองค์กรมีปัญหาว่า ทำไมแต่หน่วยงานทำงานไปคนละทิศคนละทาง, ทำไมธุรกิจไม่เติบโตอย่างที่วางแผนไว้, จะพัฒนาระบบบริหารจัดการส่วนไหนและอย่างไร, จะแก้ปัญหาเดิมๆที่เกิดขึ้นซ้ำแล้ว ซ้ำเล่าอย่างไร, จะพัฒนาพนักงานในเรื่องใดให้เกิดประโยชน์สูงสุด, ทำอย่างไรให้แต่ละหน่วยงาน สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้, ทำอย่างไรให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง ,ทำอย่างไ...
จำนวนการเข้าชม 5,786 ครั้ง
หลักสูตรเทคนิคการวางแผนการตลาด 05 ชั่วโมง 06 นาที 24 วินาที
เพราะยอดขายและรายได้คงเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากแผนการตลาดที่ดี แต่หลายคนเข้าใจว่าแผนการตลาดที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยทฤษฎีการตลาดยากๆ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง นี่คือหลักสูตรที่จะเปลี่ยนทฤษฎีการวางแผนการตลาดแบบยากๆให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆ ที่สำคัญคือสามารถใช้ได้จริงทำให้คุณสามารถวางแผนการตลาด และใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้พนักงานข...
จำนวนการเข้าชม 7,098 ครั้ง
หลักสูตรเทคนิคการวางแผนและบริหารโครงการง่าย ๆ แต่ได้ผล 04 ชั่วโมง 23 นาที 47 วินาที
ในทุกๆปี ทุกๆหน่วยงานจะมีการจัดทำ Action Plan พร้อมทั้งตั้งงบประมาณเพื่อให้เกิดโครงการที่สามารถสนับสนุนนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร แต่อย่างไรก็ดี Action Plan เหล่านั้นมักประสบกับความล้มเหลวทั้งไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และงบประมาณ เป็นผลให้นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรล้มเหลว อันนำไปสู่ผลประกอบการขององค์กร Action Plan Management (APM) จึงมุ่งเน้นการก...
จำนวนการเข้าชม 4,849 ครั้ง
หลักสูตรยอดนิยม
หลักสูตรเร็วๆ นี้
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username : *
Password : *
Remember me :
X
เรียนออนไลน์
สมัครเรียนออนไลน์
ขอรหัสผ่านใหม่
Email : *
SEND
X
X