หลักสูตรพัฒนาบุคลากร
หลักสูตร : หลักสูตรพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้ ต้องเริ่มต้นจากพัฒนาคนในองค์กร เพราะหากคนในองค์กรไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างที่ควรจะเป็น ก็จะส่งผลถึงกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเกิดเป็นผลที่ลามไปทั่วทั้งองค์กรและไปถึงลูกค้าในที่สุด เมื่อพนักงานไม่สามารถปฎิบัติงานได้ดี ภาพลักษณ์องค์กรก็ไม่เกิด ลูกค้่าก็ไม่เลือกซื้อ สุดท้ายก็ต้องลดราคาแข่งกันจนเกิดเป็นสงครามราคา ขึ้นกับว่าใครทนกำไรน้อยได้นานก็กันก็รอด ทนไม่ได้ก็ต้องปิดไปฉะนั้นองค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ต้องอาศัยการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร ไม่ใช่ค่าใช้่จ่าย แต่เป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

 

หมวดของคน: การบริหารทรัพยากรบุคคล, การพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การบริหารเงินเดือน, Career Path Management, กฎหมายแรงงาน, การวางแผนการฝึกอบรม, การรับสมัคร, และอื่นที่เกี่ยวกับคนในองค์กร

รายการหลักสูตร หลักสูตรพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรยอดนิยม
หลักสูตรเร็วๆ นี้
หลักสูตรเทคนิคการรักษาสุดยอดพนักงาน
หลักสูตรเทคนิคการรักษาสุดยอดพนักงาน
หลักสูตรเทคนิคการค้นหาสุดยอดพนักงาน
หลักสูตรเทคนิคการค้นหาสุดยอดพนักงาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username : *
Password : *
Remember me :
X
เรียนออนไลน์
สมัครเรียนออนไลน์
ขอรหัสผ่านใหม่
Email : *
SEND
X
X