หลักสูตรแผนที่กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจ(Strategy Map to Success) 05 ชั่วโมง 57 นาที 56 วินาที
หลักสูตรแผนที่กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจ(Strategy Map to Success) 05 ชั่วโมง 57 นาที 56 วินาที

   ทุกองค์กรมีปัญหาว่า ทำไมแต่หน่วยงานทำงานไปคนละทิศคนละทาง, ทำไมธุรกิจไม่เติบโตอย่างที่วางแผนไว้, จะพัฒนาระบบบริหารจัดการส่วนไหนและอย่างไร, จะแก้ปัญหาเดิมๆที่เกิดขึ้นซ้ำแล้ว ซ้ำเล่าอย่างไร, จะพัฒนาพนักงานในเรื่องใดให้เกิดประโยชน์สูงสุด, ทำอย่างไรให้แต่ละหน่วยงาน สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้, ทำอย่างไรให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง ,ทำอย่างไร ให้แต่ละหน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานตามการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์ขององค์กรได้ แผนที่กลยุทธ์จะทำให้ทุกคนในองค์กรตอบคำถามนี้ได้

จำนวนการเข้าชม 8231 ครั้ง
เข้าสู่บทเรียน
คลิ๊กเพื่อดูบทแนะนำ (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่)
1 การวางแผนกลยุทธ์และแผนที่กลยุทธ์
  1.1 วัตถุประสงค์ของการวางแผนกลยุทธ์ 0% 05:22 นาที
 
  1.2 ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ 0% 03:55 นาที
 
  1.3 Balance Scored Card คืออะไร (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่) 0% 03:17 นาที
 
  1.4 แผนที่กลยุทธ์คืออะไร 0% 07:20 นาที
 
2 องค์ประกอบของแผนที่กลยุทธ์
  2.1 มุมมองด้านการเงิน- Financial Perspective 0% 07:05 นาที
 
  2.2 มุมมองด้านลูกค้า- Customer Perspective 0% 05:18 นาที
 
  2.3 มุมมองด้านประกระบวนการภายใน- Internal Process Perspective 0% 05:51 นาที
 
  2.4 ขั้นตอนการพัฒนาของกระบวนภายในตามยุคของธุรกิจ 0% 04:39 นาที
 
  2.5 มุมมองการเรียนรู้- Learning & Growth Perspective 0% 04:50 นาที
 
3 มุมมองด้านการจัดการ- operation management
  3.1 Supplier management 0% 12:35 นาที
 
  3.2 Production/service management 0% 09:53 นาที
 
  3.3 Delivery management 0% 05:38 นาที
 
  3.4 Risk management 0% 10:36 นาที
 
  3.5 ความเชื่อโยงกับ มุมมองด้านลูกค้า (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่) 0% 07:43 นาที
 
  3.6 ความเชื่อมโยงกับ มุมมองด้านการเงิน 0% 04:49 นาที
 
  3.7 ความเชื่อมโยงกับ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 0% 06:23 นาที
 
  3.8 ตัวอย่างแผนที่กลยุทธ์องค์ที่เน้นการพัฒนากระบวนการทำงาน 0% 04:03 นาที
 
4 มุมมองด้านการจัดการลูกค้า- Customer management
  4.1 Customer Selection การคัดเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 0% 09:42 นาที
 
  4.2 Customer Acquisition การรุกเข้าหาลูกค้า 0% 08:22 นาที
 
  4.3 Customer Retention การรักษาฐานลูกค้า 0% 07:45 นาที
 
  4.4 Customer Growth การเพิ่มรายได้จากลูกค้า (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่) 0% 06:00 นาที
 
  4.5 ความเชื่อมโยงกับ มุมมองด้านลูกค้า 0% 02:43 นาที
 
  4.6 ความเชื่อมโยงกับ มุมมองด้านการเงิน 0% 03:37 นาที
 
  4.7 ความเชื่อมโยงกับ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 0% 07:00 นาที
 
  4.8 ตัวอย่างแผนที่กลยุทธ์องค์ที่เน้นการพัฒนากระบวนการบริหารลูกค้า 0% 03:43 นาที
 
5 มุมมองการจัดการนวัตกรรม- Innovation management
  5.1 Opportunity Indentification การค้นหาและหนดโอกาสทางธุรกิจ 0% 06:09 นาที
 
  5.2 Manage Research &Development Portfolio การคัดเลือกโครงการ 0% 05:11 นาที
 
  5.3 Research & Development New Product&Service การวิจัยและพัฒนา 0% 06:32 นาที
 
  5.4 Launch การออกสู่ตลาด (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่) 0% 08:58 นาที
 
  5.5 ความเชื่อโยงกับ มุมมองด้านลูกค้า 0% 05:37 นาที
 
  5.6 ความเชื่อมโยงกับ มุมมองด้านการเงิน 0% 04:06 นาที
 
  5.7 ความเชื่อมโยงกับ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 0% 06:14 นาที
 
  5.8 ตัวอย่างแผนที่กลยุทธ์ 0% 03:36 นาที
 
6 L&S management
  6.1 Health and Safety 0% 06:16 นาที
 
  6.2 Environment 0% 07:28 นาที
 
  6.3 Employment 0% 04:35 นาที
 
  6.4 Community Investment 0% 05:42 นาที
 
7 การสร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยการเรียนรู้และพัฒนา
  7.1 ผลกระทบต่อกลยุทธ์ 0% 03:26 นาที
 
  7.2 การเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากร 0% 04:46 นาที
 
  7.3 การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและระบบ 0% 03:35 นาที
 
  7.4 การเตรียมความพร้อมด้านองค์กร 0% 06:20 นาที
 
  7.5 การประเมินผลกลยุทธ์ 0% 04:41 นาที
 
  7.6 ทำไมโครงการเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานไม่ได้รับการสนับสนุน 0% 04:42 นาที
 
8 แผนที่สำหรับแต่ละกลยุทธ์และตัวอย่าง
  8.1 Best Total Cost Strategy 0% 09:13 นาที
 
  8.2 Product Leader Strategy 0% 09:04 นาที
 
  8.3 Customer Solution Strategy 0% 09:32 นาที
 
  8.4 System Lock-in Strategy (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่) 0% 10:58 นาที
 
  8.5 Customer Lifestyle Strategy 0% 08:02 นาที
 
  8.6 Great Community Strategy 0% 07:11 นาที
 
  8.7 Trusted Advisor Strategy 0% 07:31 นาที
 
  8.8 Best Brand Strategy 0% 07:28 นาที
 
9 Planing the Campaign
  9.1 ขั้นตอนการออกแบบแผนที่กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 0% 03:32 นาที
 
  9.2 Step1 0% 03:59 นาที
 
  9.3 Step2 0% 05:00 นาที
 
  9.4 Step3 0% 03:20 นาที
 
  9.5 Step4 0% 04:29 นาที
 
  9.6 Step5 0% 06:10 นาที
 
  9.7 Step6 0% 04:25 นาที
 
10 สรุป
  10.1 บทสรุป 0% 01:59 นาที
 
แจ้งปัญหาการใช้งาน คลิ๊กที่นี่
เลือกแพ็คเกจเรียนออนไลน์
เหมาจ่าย 1 เดือน

สมัครสมาชิกแบบ Buffet 1 เดือน สามารถเรียนออนไลน์ได้ 1 เดือน สามารถเรียนออนไลน์กี่หลักสูตรก็ได้ เรียนเมื่อไหร่ เรียนเวลาไหนก็ได้ และเรียนกี่ครั้งก็ได้

อายุสมาชิก : 1 month
ราคา : 500 บาท
เหมาจ่าย 6 เดือน

สมัครสมาชิกแบบ Buffet 6 เดือน สามารถเรียนออนไลน์ได้ 6 เดือน สามารถเรียนออนไลน์กี่หลักสูตรก็ได้ เรียนเมื่อไหร่ เรียนเวลาไหนก็ได้ และเรียนกี่ครั้งก็ได้

อายุสมาชิก : 6 month
ราคา : 2,000 บาท
เหมาจ่าย 12 เดือน

สมัครสมาชิกแบบ Buffet 12 เดือน สามารถเรียนออนไลน์ได้ 12 เดือน สามารถเรียนออนไลน์กี่หลักสูตรก็ได้ เรียนเมื่อไหร่ เรียนเวลาไหนก็ได้ และเรียนกี่ครั้งก็ได้

อายุสมาชิก : 12 month
ราคา : 3,000 บาท
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username : *
Password : *
Remember me :
X
เรียนออนไลน์
สมัครเรียนออนไลน์
ขอรหัสผ่านใหม่
Email : *
SEND
X
X