หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ(Systematic Problem Solving) 02 ชั่วโมง 09 นาที 49 วินาที
หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ(Systematic Problem Solving) 02 ชั่วโมง 09 นาที 49 วินาที

   “ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ”  เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการใช้บริหารคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ซึ่งก่อให้เกิดรายได้และสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น การแก้ไขที่ต้นกำเนิดของปัญหา สามารถลดระยะเวลาของการปฏิบัติและสามารถตอบสนองให้ลูกค้าได้ดีขึ้น เพราะการวิเคราะห์ถึงความล้มเหลวข้อเท็จจริงและไตร่ตรองเข้าไปถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบนั้น ความคิดสามารถหาทางออก ทักษะการแก้ไขปัญหาเป็นเครื่องมือที่จำเป็น

จำนวนการเข้าชม 5527 ครั้ง
เข้าสู่บทเรียน
คลิ๊กเพื่อดูบทแนะนำ (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่)
1 กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
  1.1 วิธีตอบสนองปัญหาของคนแบบต่าง ๆ 0% 06:07 นาที
 
  1.2 ขั้นตอนที่ถูกวิธี 0% 02:24 นาที
 
2 Analytical Thinking
  2.1 Analytical Thinking คืออะไร 0% 03:44 นาที
 
  2.2 ปัญหา vs สถานการณ์ 0% 09:49 นาที
 
  2.3 กำหนดสาเหตุของปัญาให้ชัด 0% 04:48 นาที
 
  2.4 ข้อบกพร่องในการวิเคราะห์ 0% 05:32 นาที
 
  2.5 การตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์ให้ถูกทาง 0% 10:41 นาที
 
  2.6 เทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่) 0% 02:17 นาที
 
  2.7 Check Sheets 0% 02:38 นาที
 
  2.8 Control Charts 0% 05:47 นาที
 
  2.9 Scatter Diagrams 0% 03:17 นาที
 
  2.10 Pareto Diagram 0% 03:24 นาที
 
  2.11 Histogram 0% 02:06 นาที
 
  2.12 ใช้ข้อมูลหาสาเหตุของปัญหาที่ต้องการแก้ 0% 06:03 นาที
 
  2.13 เรียบเรียงเรื่องราว 0% 04:35 นาที
 
  2.14 เรียบเรียงเรื่องใหม่ที่ได้ผล 0% 05:04 นาที
 
3 Systematic Problem Solving
  3.1 Systematic Problem Solving คืออะไร 0% 01:35 นาที
 
  3.2 Sysnthetic Thinking (การคิดเชิงสังเคราะห์) 0% 02:07 นาที
 
  3.3 Systematic Thinking (การคิดเชิงระบบ) (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่) 0% 02:50 นาที
 
  3.4 เทคนิคการคิดหาวิธีแก้ปัญหา 0% 12:01 นาที
 
  3.5 จัดระเบียบและกำหนดแผน 0% 03:45 นาที
 
  3.6 การประเมินผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 0% 02:42 นาที
 
4 กรณีศึกษาขายสินค้าใหม่
  4.1 เรื่องมีอยู่ว่า 0% 01:51 นาที
 
  4.2 สถานการณ์ และปัญหา 0% 01:17 นาที
 
  4.3 สาเหตุคือ 0% 05:27 นาที
 
  4.4 ข้อมูลคือ 0% 01:41 นาที
 
  4.5 ข้อมูลบอกว่า (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่) 0% 01:09 นาที
 
  4.6 แนวทางแก้ไขคือ 0% 01:00 นาที
 
  4.7 ถ้ายาก ก็ทำให้ง่าย 0% 06:57 นาที
 
  4.8 ตั้งเป้าหมายใหม่ 0% 05:43 นาที
 
5 สรุป
  5.1 บทสรุป 0% 01:28 นาที
 
แจ้งปัญหาการใช้งาน คลิ๊กที่นี่
เลือกแพ็คเกจเรียนออนไลน์
เหมาจ่าย 1 เดือน

สมัครสมาชิกแบบ Buffet 1 เดือน สามารถเรียนออนไลน์ได้ 1 เดือน สามารถเรียนออนไลน์กี่หลักสูตรก็ได้ เรียนเมื่อไหร่ เรียนเวลาไหนก็ได้ และเรียนกี่ครั้งก็ได้

อายุสมาชิก : 1 month
ราคา : 500 บาท
เหมาจ่าย 6 เดือน

สมัครสมาชิกแบบ Buffet 6 เดือน สามารถเรียนออนไลน์ได้ 6 เดือน สามารถเรียนออนไลน์กี่หลักสูตรก็ได้ เรียนเมื่อไหร่ เรียนเวลาไหนก็ได้ และเรียนกี่ครั้งก็ได้

อายุสมาชิก : 6 month
ราคา : 2,000 บาท
เหมาจ่าย 12 เดือน

สมัครสมาชิกแบบ Buffet 12 เดือน สามารถเรียนออนไลน์ได้ 12 เดือน สามารถเรียนออนไลน์กี่หลักสูตรก็ได้ เรียนเมื่อไหร่ เรียนเวลาไหนก็ได้ และเรียนกี่ครั้งก็ได้

อายุสมาชิก : 12 month
ราคา : 3,000 บาท
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username : *
Password : *
Remember me :
X
เรียนออนไลน์
สมัครเรียนออนไลน์
ขอรหัสผ่านใหม่
Email : *
SEND
X
X