หลักสูตรค้นหาตัวตนเพื่อชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของคุณ(Who Am I) 18 ชั่วโมง 22 นาที 58 วินาที
หลักสูตรค้นหาตัวตนเพื่อชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของคุณ(Who Am I) 18 ชั่วโมง 22 นาที 58 วินาที

คนจำนวนมากไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร คิดอะไร หรือควรทำอะไร เพื่อให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข

และคนจำนวนไม่น้อยเป็นทุกข์กับการที่ ทำอะไร คิดอะไร ต้องการอะไร ก็ไม่เหมือนคนอื่น และกลายเป็นผิดไปทุกเรื่อง

รวมถึงไม่รู้ว่าตนเองเหมาะกับงานอะไร จริงๆแล้วเป็นคนอย่างไร ควรจะเลือกทางเดินชีวิตอย่างไรชีวิตถึงจะดี

ซึ่งเมื่อมีปัญหาในชีวิตก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถึงจะมีความสุข มีปัญหาชีวิตก็แก้ไขอะไรไม่ได้ มีแต่มากขึ้นทุกวัน

หลักสูตรนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อให้แต่ละคนรู้ถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเองที่แตกต่างและเหมือนกับคนอื่น

เพื่อสามารถใช้ชีวิตได้ในแบบของตนเองได้อย่างมีความสุข รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เป็นตัวตนของตนเอง

จำนวนการเข้าชม 6154 ครั้ง
เข้าสู่บทเรียน
คลิ๊กเพื่อดูแนะนำ (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่)
1 ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ตนเอง
  1.1 ที่มาของศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ตนเองเชิงจิตวิทยา 0% 08:05 นาที
 
  1.2 คุณเป็นคนประเภทไหน (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่) 0% 04:11 นาที
 
  1.3 ระหว่าง "ตัวตน" กับ "คนที่เราเป็น" และวิกฤตครึ่งชีวิต 0% 20:29 นาที
 
  1.4 วิถีการใช้ชีวิตพื้นฐาน 2 ด้าน (2 Directions) 0% 12:39 นาที
 
  1.5 วิธีการคิด 2 ด้าน (2 Brain-Sides) 0% 12:22 นาที
 
  1.6 วิธีการตัดสินใจ 2 ฝ่าย (2 Souls) 0% 10:52 นาที
 
  1.7 วิธีการใช้ชีวิต 2 ด้าน (2 ways) 0% 10:31 นาที
 
  1.8 ชีวิตสับสน หรือปรับเปลี่ยน 0% 07:06 นาที
 
2 โครงสร้างหลัก 4 คู่
  2.1 EP เป็นคนแบบไหน 0% 04:57 นาที
 
  2.2 EJ เป็นคนแบบไหน 0% 08:10 นาที
 
  2.3 IP เป็นคนแบบไหน 0% 04:46 นาที
 
  2.4 IJ เป็นคนแบบไหน 0% 04:31 นาที
 
3 อุปนิสัยหลัก 4 แบบ ( 4 Temperaments)
  3.1 ตัวตนของอุปนิสัย 4 แบบ 0% 09:10 นาที
 
  3.2 ความชอบของคนแต่ละอุปนิสัย 0% 10:48 นาที
 
4 SP เชี่ยวชาญเครื่องมือ
  4.1 ลักษณะของ SP 0% 19:11 นาที
 
  4.2 ความสนใจ ความถนัด ความชอบ ของ SP 0% 05:21 นาที
 
  4.3 การมองโลกของ SP 0% 07:24 นาที
 
  4.4 ความต้องการด้านภาพลักษณ์ของตนเองของ SP 0% 07:23 นาที
 
  4.5 ทัศนคติต่อตัวเองของ SP (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่) 0% 08:52 นาที
 
  4.6 ลักษณะตัวตนในแต่ละบทบาทของ SP 0% 13:30 นาที
 
  4.7 การทำงานของ SP 0% 06:35 นาที
 
  4.8 คน 4 ประเภทในกลุ่ม SP 0% 10:34 นาที
 
  4.9 SP แต่ละประเภทมีมุมมองเรื่องงานกับเงินอย่างไร 0% 04:40 นาที
 
5 SJ ปฏิบัติอย่างยึดมั่น
  5.1 ลักษณะของ SJ 0% 22:37 นาที
 
  5.2 ความสนใจ ความถนัด ความชอบ ของ SJ 0% 05:30 นาที
 
  5.3 การมองโลกของ SJ (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่) 0% 06:01 นาที
 
  5.4 ความต้องการด้านภาพลักษณ์ของตนเองของ SJ 0% 06:44 นาที
 
  5.5 ทัศนคติต่อตัวเองของ SJ 0% 06:19 นาที
 
  5.6 ลักษณะตัวตนในแต่ละบทบาทของ SJ 0% 05:23 นาที
 
  5.7 การทำงานของ SJ 0% 04:29 นาที
 
  5.8 คน 4 ประเภทในกลุ่ม SJ 0% 12:54 นาที
 
  5.9 SJ แต่ละประเภทมีมุมมองเรื่องงานกับเงินอย่างไร 0% 06:11 นาที
 
6 NF การฑูตมือฉมัง
  6.1 ลักษณะของ NF 0% 23:28 นาที
 
  6.2 ความสนใจ ความถนัด ความชอบ ของ NF 0% 08:20 นาที
 
  6.3 การมองโลกของ NF 0% 04:25 นาที
 
  6.4 ความต้องการด้านภาพลักษณ์ของตนเองของ NF 0% 05:42 นาที
 
  6.5 ทัศนคติต่อตัวเองของ NF 0% 04:52 นาที
 
  6.6 ลักษณะตัวตนในแต่ละบทบาทของ NF (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่) 0% 08:16 นาที
 
  6.7 การทำงานของ NF 0% 06:52 นาที
 
  6.8 คน 4 ประเภทในกลุ่ม NF 0% 06:33 นาที
 
  6.9 NF แต่ละประเภทมีมุมมองเรื่องงานกับเงินอย่างไร 0% 04:18 นาที
 
7 NT วางแผนเชิงระบบ
  7.1 ลักษณะของ NT 0% 29:33 นาที
 
  7.2 ความสนใจ ความถนัด ความชอบ ของ NT 0% 07:32 นาที
 
  7.3 การมองโลกของ NT 0% 06:20 นาที
 
  7.4 ความต้องการด้านภาพลักษณ์ของตนเองของ NT 0% 07:19 นาที
 
  7.5 ทัศนคติต่อตัวเองของ NT 0% 12:57 นาที
 
  7.6 ลักษณะตัวตนในแต่ละบทบาทของ NT 0% 07:50 นาที
 
  7.7 การทำงานของ NT 0% 08:22 นาที
 
  7.8 คน 4 ประเภทในกลุ่ม NT 0% 08:35 นาที
 
  7.9 NT แต่ละประเภทมีมุมมองเรื่องงานกับเงินอย่างไร 0% 04:02 นาที
 
8 บุคลิก 4 ชั้น 8 หน้าที่
  8.1 บุคลิกเกดจาก 8 หน้าที่ (8 function) 4 ชั้น (Stacks) 0% 18:14 นาที
 
  8.2 บุคลิก 4 ชั้น (4 Stacks) มีผลอย่างไรกับชีวิต 0% 09:43 นาที
 
9 ESTP The Promote : นักขายเชิงรุก ผู้ลงมือทำทันที
  9.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ ESTP 0% 16:44 นาที
 
  9.2 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 11:00 นาที
 
  9.3 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 14:04 นาที
 
10 ISTP The Crafter : นักการฝีมือ ผู้พร้อมจะลองทุกอย่างซักครั้ง
  10.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ ISTP 0% 16:53 นาที
 
  10.2 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 13:36 นาที
 
  10.3 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 11:10 นาที
 
11 ESFP the Performer : นักแสดง ผู้สร้างสุขอย่างสนุกสนาน
  11.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ ESFP 0% 12:41 นาที
 
  11.2 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 08:21 นาที
 
  11.3 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 10:58 นาที
 
12 ISFP the Composer : นักประพันธ์ ผู้เข้าใจและเชื่อมตนเองเข้ากับโลก
  12.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ ISFP 0% 15:22 นาที
 
  12.2 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 05:23 นาที
 
  12.3 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 10:13 นาที
 
13 ESTJ the Supervisor : นักควบคุม ผู้บริหารจัดการชีวิต
  13.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ ESTJ 0% 19:33 นาที
 
  13.2 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 12:55 นาที
 
  13.3 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 14:27 นาที
 
14 ISTJ the Inspector : นักตรวจสอบ ผู้ทำทุ่กอย่างที่ต้องทำ
  14.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ ISTJ 0% 17:22 นาที
 
  14.2 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 05:27 นาที
 
  14.3 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 11:48 นาที
 
15 ESFJ the Provider : นักจัดหา ผู้ดูแลทุกคนในโลก
  15.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ ESFJ 0% 16:07 นาที
 
  15.2 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 08:56 นาที
 
  15.3 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 10:30 นาที
 
16 ISFJ the Protector : นักปกป้อง ผู้ทำทุกอย่างเป็นหน้าที่
  16.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ ISFJ 0% 17:51 นาที
 
  16.2 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 06:11 นาที
 
  16.3 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 10:11 นาที
 
17 ENFJ the Teacher : นักสั่งสอน ผู้สื่อสารระดับเทพ
  17.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ ENFJ 0% 18:45 นาที
 
  17.2 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 09:15 นาที
 
  17.3 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 10:18 นาที
 
18 INFJ the Counselor : นักชี้นำ ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น
  18.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ INFJ 0% 13:39 นาที
 
  18.2 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 09:16 นาที
 
  18.3 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 10:04 นาที
 
19 ENFP the Champion : นักสรรหา ผู้เติมสุขให้คนอื่น
  19.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ ENFP 0% 13:37 นาที
 
  19.2 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 11:38 นาที
 
  19.3 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 11:45 นาที
 
20 INFP the Healer : นักเยียวยา ผู้ทุ่มเทเพื่อสังคม
  20.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ INFP 0% 16:52 นาที
 
  20.2 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 14:56 นาที
 
  20.3 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 12:58 นาที
 
21 ENTJ the Mobilizer : นักบริหาร ผู้นำโดยกำเนิด
  21.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ ENTJ 0% 13:51 นาที
 
  21.2 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 14:47 นาที
 
  21.3 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 08:38 นาที
 
22 INTJ the Entailer : นักวางแผน ผู้พัฒนาทุกเรื่องอย่างต่อเนื่อง
  22.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ INTJ 0% 15:06 นาที
 
  22.2 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 12:30 นาที
 
  22.3 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 08:17 นาที
 
23 ENTP The Designer : นักออกแบบ ผู้ท้าทายที่ไม่หยุดยั้ง
  23.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ ENTP 0% 14:16 นาที
 
  23.2 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 08:05 นาที
 
  23.3 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 08:09 นาที
 
24 INTP the Configure : นักคำนวณ ผู้รักในการแก้ปัญหา
  24.1 Funtion Stack และเส้นทางสู่ความสุขของ INTP 0% 14:31 นาที
 
  24.2 บุคลิกภาพส่วนตัว และอาชีพที่คู่ควร 0% 08:10 นาที
 
  24.3 บุคคลภาพด้านความสัมพันธ์ 0% 12:57 นาที
 
25 แผนผังอาชีพที่เหมาะในองค์กร
  25.1 แผนผังอาชีพที่เหมาะกับคนแต่ละประเภท 0% 14:52 นาที
 
26 สรุป
  26.1 บทสรุป 0% 05:41 นาที
 
แจ้งปัญหาการใช้งาน คลิ๊กที่นี่
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
เลือกแพ็คเกจเรียนออนไลน์
เหมาจ่าย 1 เดือน

สมัครสมาชิกแบบ Buffet 1 เดือน สามารถเรียนออนไลน์ได้ 1 เดือน สามารถเรียนออนไลน์กี่หลักสูตรก็ได้ เรียนเมื่อไหร่ เรียนเวลาไหนก็ได้ และเรียนกี่ครั้งก็ได้

อายุสมาชิก : 1 month
ราคา : 500 บาท
เหมาจ่าย 6 เดือน

สมัครสมาชิกแบบ Buffet 6 เดือน สามารถเรียนออนไลน์ได้ 6 เดือน สามารถเรียนออนไลน์กี่หลักสูตรก็ได้ เรียนเมื่อไหร่ เรียนเวลาไหนก็ได้ และเรียนกี่ครั้งก็ได้

อายุสมาชิก : 6 month
ราคา : 2,000 บาท
เหมาจ่าย 12 เดือน

สมัครสมาชิกแบบ Buffet 12 เดือน สามารถเรียนออนไลน์ได้ 12 เดือน สามารถเรียนออนไลน์กี่หลักสูตรก็ได้ เรียนเมื่อไหร่ เรียนเวลาไหนก็ได้ และเรียนกี่ครั้งก็ได้

อายุสมาชิก : 12 month
ราคา : 3,000 บาท
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username : *
Password : *
Remember me :
X
เรียนออนไลน์
สมัครเรียนออนไลน์
ขอรหัสผ่านใหม่
Email : *
SEND
X
X