หลักสูตรเทคนิคการวางแผนและบริหารโครงการง่าย ๆ แต่ได้ผล(Action Plan Management) 04 ชั่วโมง 23 นาที 47 วินาที
หลักสูตรเทคนิคการวางแผนและบริหารโครงการง่าย ๆ แต่ได้ผล(Action Plan Management) 04 ชั่วโมง 23 นาที 47 วินาที

   ในทุกๆปี ทุกๆหน่วยงานจะมีการจัดทำ Action Plan พร้อมทั้งตั้งงบประมาณเพื่อให้เกิดโครงการที่สามารถสนับสนุนนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร แต่อย่างไรก็ดี Action Plan เหล่านั้นมักประสบกับความล้มเหลวทั้งไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และงบประมาณ เป็นผลให้นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรล้มเหลว อันนำไปสู่ผลประกอบการขององค์กร Action Plan Management (APM) จึงมุ่งเน้นการกำหนดแผนงาน ติดตามแผนงาน และบริหารแผนงาน เพื่อให้ Action Plan นั้นประสบความสำเร็จ อันนำมาสุ่ผลประกอบการขององค์กร

จำนวนการเข้าชม 6961 ครั้ง
เข้าสู่บทเรียน
คลิ๊กเพื่อดูบทแนะนำ (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่)
1 พื้นฐานการบริหารจัดการโครงการ
  1.1 แผนกลยุทธ์ vs แผนงาน vs โครงการ 0% 02:44 นาที
 
  1.2 โครงการคืออะไร และอะไรทำให้ล้มเหลว 0% 10:41 นาที
 
  1.3 สิ่งที่ต้องวางแผนและบริหารจัดการ 0% 12:14 นาที
 
2 เริ่มออกแบบก่อนวางแผนโครงการ
  2.1 ชัดเจนกับปัญหา 0% 06:58 นาที
 
  2.2 บทสรุปให้เข้าใจ 0% 01:06 นาที
 
  2.3 ชัดเจนกับเป้าหมาย 0% 06:39 นาที
 
  2.4 วางขอบเขตให้ชัดเจน (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่) 0% 02:57 นาที
 
  2.5 เข้าใจปัจจัยสำคัญ 0% 04:25 นาที
 
  2.6 ทบทวนสมมุติฐานและประมาณความเสี่ยง 0% 02:28 นาที
 
  2.7 ข้อกำหนดที่ต้องมี 0% 04:45 นาที
 
  2.8 ผลลัพธ์ในแต่ละช่วง 0% 18:07 นาที
 
3 การวางแผนโครงการ
  3.1 เทคนิคการเก็บความต้องการ 0% 19:12 นาที
 
  3.2 เทคนิคการแตกงานให้ย่อย 0% 15:35 นาที
 
  3.3 รูปแบบขององค์กรมีผลอย่างไรกับบุคคลากร 0% 07:39 นาที
 
  3.4 จัดรูปแบบองค์กรระบบไขว้มีผลอย่างไร 0% 16:16 นาที
 
  3.5 ความสามารถของทีมด้านการสื่อสาร (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่) 0% 07:42 นาที
 
  3.6 ความสามารถของทีมด้านการบริหารจัดการ 0% 06:47 นาที
 
  3.7 ความสามารถของทีมด้านการทำงาน 0% 03:16 นาที
 
  3.8 ความสามารถของทีมใด้านการบริหารผลกระทบ 0% 04:18 นาที
 
  3.9 ภาวะผู้นำของผู้จัดการโครงการ 0% 03:58 นาที
 
  3.10 ทักษะเจรจาต่อรองของผู้จัดการโครงการ 0% 03:52 นาที
 
  3.11 ทักษะการสื่อสารของผู้จัดการโครงการ 0% 03:14 นาที
 
  3.12 ทักษะการแก้ปัญหาของผู้จัดการโครงการ 0% 03:02 นาที
 
  3.13 ลักษณะสำคัญของผู้จัดการโครงการ 0% 07:15 นาที
 
  3.14 แผนรองรับความเสี่ยงด้านลบ 0% 12:22 นาที
 
  3.15 แผนรองรับความเสี่ยงด้านบวก (ดูฟรีคลิ๊กที่นี่) 0% 06:27 นาที
 
  3.16 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ 0% 12:02 นาที
 
  3.17 เตรียมแผนการสื่อสารและการรับมือล่วงหน้า 0% 09:14 นาที
 
  3.18 เทคนิคการประมาณงบประมาณโครงการ 0% 11:24 นาที
 
  3.19 เทคนิคการวางแผนเวลาในการทำงาน 0% 13:17 นาที
 
  3.20 เทคนิคการคำนวณเวลาเผื่อเหลือเผื่อขาด 0% 11:55 นาที
 
4 การติดตามผลและปิดโครงการ
  4.1 เทคนิคการติดตามและปิดโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 0% 10:17 นาที
 
5 สรุป
  5.1 บทสรุป 0% 01:39 นาที
 
แจ้งปัญหาการใช้งาน คลิ๊กที่นี่
เลือกแพ็คเกจเรียนออนไลน์
เหมาจ่าย 1 เดือน

สมัครสมาชิกแบบ Buffet 1 เดือน สามารถเรียนออนไลน์ได้ 1 เดือน สามารถเรียนออนไลน์กี่หลักสูตรก็ได้ เรียนเมื่อไหร่ เรียนเวลาไหนก็ได้ และเรียนกี่ครั้งก็ได้

อายุสมาชิก : 1 month
ราคา : 500 บาท
เหมาจ่าย 6 เดือน

สมัครสมาชิกแบบ Buffet 6 เดือน สามารถเรียนออนไลน์ได้ 6 เดือน สามารถเรียนออนไลน์กี่หลักสูตรก็ได้ เรียนเมื่อไหร่ เรียนเวลาไหนก็ได้ และเรียนกี่ครั้งก็ได้

อายุสมาชิก : 6 month
ราคา : 2,000 บาท
เหมาจ่าย 12 เดือน

สมัครสมาชิกแบบ Buffet 12 เดือน สามารถเรียนออนไลน์ได้ 12 เดือน สามารถเรียนออนไลน์กี่หลักสูตรก็ได้ เรียนเมื่อไหร่ เรียนเวลาไหนก็ได้ และเรียนกี่ครั้งก็ได้

อายุสมาชิก : 12 month
ราคา : 3,000 บาท
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username : *
Password : *
Remember me :
X
เรียนออนไลน์
สมัครเรียนออนไลน์
ขอรหัสผ่านใหม่
Email : *
SEND
X
X